☰menu
Jos van Eck wordt lijsttrekker van de nieuwe politieke partij HulstPLUS.
Dat is besloten tijdens de algemene ledenvergadering van HulstPLUS, waarbij de voorlopige kandidatenlijst is vastgesteld.
Jos van Eck maakt nu deel uit van de gemeenteraad als onafhankelijk raadslid.
De kandidatenlijst bestaat verder uit Eugene Verstraeten, Bert Suy, Albert Reunis, Etienne Ruymbeek, Annie De Maeyer-de Deckere, Wies Neve, Guus Pleunis en Lonneke Allaerts-Eelen.
De lijst wordt de komende tijd nog aangevuld. HulstPLUS maakt zich vooral sterk voor een goede zorg. Op dit moment zijn volgens HulstPLUS veel mensen ontevreden of bang dat ze niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.

De gemeente Hulst mag niet verder bezuinigen op de huishoudelijke Hulp. Waar dat nodig is moeten mensen eerder gekorte uren hulp weer terugkrijgen.
Dat is voor de nieuwe politieke partij HulstPLUS een van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma.
De zorg voor de inwoners van de gemeente Hulst is een van de belangrijkste onderdelen.
Over het door de gemeente gevoerde beleid zijn de afgelopen jaren veel klachten binnengekomen. Vooral waar het gaat om het terugdraaien van het aantal uren huishoudelijke hulp zonder dat daar een gedegen onderzoek aan vooraf is gegaan, aldus HulstPLUS.

Er wordt te vaak gezegd dat het toekennen van meer uren hulp niet mogelijk is omdat daarvoor geen geld beschikbaar is. HulstPLUS bestrijdt dat ten zeerste, omdat veel geld dat bestemd is voor het sociale domein helemaal niet voor dat doel gebruikt wordt. Hulp die noodzakelijk is moet worden verleend. Ook kan volgens HulstPLUS de toekenning van hulp effici?nter via overleg met de wijkverpleegkundige. Daarmee kan een de hele dure procedure via een zogeheten keukentafelgesprek worden voorkomen.

De besparingen die dit levert kunnen dan weer besteed worden aan 'meer handen aan het bed'.
Met huidige beschikbare financi?le middelen is meer werkgelegenheid in de zorg, met betaling op basis van de geldende cao, gewoon mogelijk. Volgens HulstPLUS is daarvoor voldoende geld beschikbaar