☰menu kiezerscontact

Via ons onderstaand e-mailadres kunt u ons brieven toezenden.
Daarvoor gelden een aantal regels.

∗ Beledig niemand
∗ Respecteer ook de mening van anderen
∗ Vermeldt uw naam en adres bij inzending
∗ Uw naam wordt niet op de website gepubliceerd
∗ Wilt u uw naam erbij, geef dat dan expliciet aan
∗ Wij kunnen brieven weigeren en verwijderen
∗ Vermijdt discussies via dit medium
∗ Gebruik een standaard 'word' document
∗ Plaats geen link of e-mailadres in uw document
∗ De brief mag maximaal 175 woorden bevatten

brief@HulstPLUS.nl