naam:

Vereniging Hulstplus

RSIN:

858270316

contactgegevens:

adres secretariaat: Sportlaan 16, 4561 KZ Hulst
telefoon: +31 6 53456144.
e-mail: info@hulstplus.nl
website: www.hulstplus.nl

doelstelling:

Het verwezenlijken van een politiek programma
middels vertegenwoordiging in de gemeenteraad Hulst
Met Passie voor ZORG

bestuur:

voorzitter: SUY Hubert P.F.
secretaris: RIJCKE DE Theodora L.M.
penningmeester: PLEUNIS Gustaaf L.L.

beloningsbeleid:

Bestuursleden ontvangen op geen enkele wijze beloning
voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden
Er worden geen vacatiegelden betaald.
De werkelijk gemaakte kosten worden door de vereniging gedragen

  jaarverslag 2020     financieel 2020     beleidsplan 2018-22     statuten