Anbi algemeen

naam:Vereniging Hulstplus
RSIN:858270316
contactgegevens:adres secretariaat: Sportlaan 16, 4561 KZ Hulst
telefoon: +31 6 53456144.
e-mail: info@hulstplus.nl
website: www.hulstplus.nl
doelstelling:Het verwezenlijken van een politiek programma
middels vertegenwoordiging in de gemeenteraad Hulst
Met Passie voor ZORG
bestuur:voorzitter: SUY Hubert P.F.
secretaris: RIJCKE DE Theodora L.M.
penningmeester: PLEUNIS Gustaaf L.L.
beloningsbeleid:Bestuursleden ontvangen op geen enkele wijze beloning
voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden
Er worden geen vacatiegelden betaald.
De werkelijk gemaakte kosten worden door de vereniging gedragen